Samarbeidspartnere

Vi er stolte av å samarbeide med noen av de beste leverandørene på markedet

Roxell er vår leverandør av siloer, skruer og foringsanlegg til alle typerfjørfe

Link til nettside: http://roxell.com

AgroSupply er vår leverandør av varmegjenvinning

Link til nettside: http://vencomaticgroup.com/en/agro-supply

Prinzen er vår leverandør av eggpakkere og stablere

Link til nettside: http://prinzen.com/en

Vencomatic er vår leverandør av aviarer og systemer til frittgående høner

Link til nettside: http://vencomaticgroup.com/en

Mach-C er vår leverandør av eggvaskere

Link til nettside: http://mach-c.nl 

Multiheat er vår leverandør av varmesystemer. Varmtvann og direkte varme

Link til nettside: http://multiheat-international.com

Hato er vår leverandør av skreddersydde belysningsløsninger for fjørfe

Link til nettside: https://hato.lighting/